FUT Pályázat

A Fiatal Urbanisták Tagozata (FUT) országos és nyilvános komplex ötletpályázatot hirdet meg Magyarország valamennyi felsőoktatási intézményének hallgatói és friss diplomások részére. Örömmel fogadjuk mindenki jelentkezését, aki "urbanistának" érzi magát és szívügye a város. ___________________ Pályázat munkacsoport tagjai: Szerdahelyi-Németh Klára, Turóczi Tímea, Zsovák Orsolya, Annus Viktor, Vajas Ákos, Tóth Boglárka

Béke tér társadalmasító nap

2012.11.07. 08:13 futpalyazat

TE+BP | Béke tér | from Fiatal Urbanisták Tagozata on Vimeo.

"Hogy tehetnénk együtt jobb hellyé a Béke teret?" FUT - Béke téri társadalmasító nap

2012.10.09. 15:05 futpalyazat

2012. október 4-én verőfényes napsütésben a FUT tavaszi Béke téri hallgatói ötletpályázatára beérkezett pályaművekből egy napos szabadtéri kiállítást és társadalmasítási napot tartottunk a Béke téren. A helyi lakosok, kiskereskedők, "Béke teret használók és szeretők" megtekinthették a pályaműveket és kérdőíven véleményezhették a tervekben felmerült ötleteket. Sőt, makett segítségével meg is tervezhették a "saját Béke terüket".

Köszönjük a részvételt Mindenkinek, a rendezvény a visszajelzések szerint igen jól sikerült.

A beérkezett ötleteket, észrevételeket kiértékeljük és eljuttatjuk a 18. kerületi önkormányzatnak is.

FUT Pályázat-projekt munkacsoport

Fényképes beszámoló:

P1130364_1.JPGP1130374_1.JPGP1130360_1.JPGP1130361_1.JPGP1010120_1.JPGP1130393.JPGP1130394.JPGP1130388.JPGP1130376.JPGP1010119.JPGP1130400.JPGP1130402.JPGP1130395.JPGP1130411.JPGP1130398.JPGP1130420.JPGP1130399.JPGP1130428.JPGP1130413.JPGP1130378.JPGP1130385.JPGP1130397.JPG

"Hogy tehetnénk együtt jobb hellyé a Béke teret?"

2012.10.01. 16:43 futpalyazat

Sok szeretettel hívunk Mindenkit

2012. október 4-én (csütörtökön)

12-18 óráig a XVIII. kerületi Béke térre!

Ahol a villamos végállomásánál egynapos szabadtéri kiállítást
rendezünk a Fiatal Urbaisták Tagozata által a Béke tér és környezetére
kiírt hallgatói ötletpályázatra beérkezett pályaművekből.

Lesz közös makettezés, ötletek összegyűjtése, közös tértervezés és

térfoglalás. A projekt célközönsége elsősorban a helyi lakosság. Arra
is kíváncsiak vagyunk , hogy vajon melyik hallgatói terv ötletei
tetszenek nekik.

(Esőnap 2012. október 10.)

társ_plakát_kis.jpg

Zárójelentés

2012.05.30. 17:24 futpalyazat

A pályázat eredményessége

 

A hallgatói ötletpályázatra beérkezett pályaművek száma és minősége alapján a bíráló bizottság eredményesnek és sikeresnek ítélte a pályázatot. A pályázatra 13 mű érkezett, ezek közül az egyik a regisztráció elmaradása és a beadott tablók kevés száma miatt a bírálatra alkalmatlan volt.
A meghirdetett díjak és a díjkeret a meghirdetett számban és mértékben, változtatás nélkül kerülnek kiadásra.
A pályaműveket a bíráló bizottság a következők szerint díjazza:
 
1. díj: 60.000 Ft.- és a Falu Város Régió folyóirat 2 éves előfizetése
2. díj: 50.000 Ft.- és a Falu Város Régió folyóirat 2 éves előfizetése
3. díj: 40.000 Ft.- és a Falu Város Régió folyóirat 2 éves előfizetése
 
A bíráló bizottság ezen kívül két különdíjakat is kioszt:
           egyenként  30.000 Ft.- és a Falu Város Régió előző 2 évének tematikus számai
 
A pályázat kiemelt célja az volt, hogy a hallgatók többféle szakmai nézőpont szerint gondolják végig a tervezési terület problémáit, keressék meg annak kihasználatlan fejlesztési lehetőségeit, tegyenek javaslatot annak újragondolására.
A pályaművekben láthatóan nagy hangsúlyt kaptak a közösségi terek. Ezek kialakítására a tervek számos kreatív és jól kidolgozott ötletet tartalmaztak. Számos javaslat került megfogalmazásra, hogy a teret /Béke tér/ és annak tágabb környezetét, hogyan és milyen módon lehetne élhetővé tenni.
A tér jövőbeli kialakítására felsorakoztatott ötletek a kerületi önkormányzatot is segíthetik a terület fejlesztési irányának kijelölésében, a bíráló bizottság javasolja a tervek megismertetését a helyben lakókkal és az érintett döntéshozókkal. 
 
A bíráló bizottság örvendetesnek tartja és javasolja, hogy a Fiatal Urbanisták Tagozata (FUT) által megrendezett hallgatói ötletpályázat minden évben kerüljön megrendezésre.
A díjazottak
A bíráló bizottság döntése alapján az alábbi pályamunkák részesülnek díjazásban:
 
1. díj:6. számú pályamű
2. díj:4. számú pályamű
3. díj:22. számú pályamű és a 26. számú pályamű
 
Dicséretben részesülnek
A meghirdetett három pénzdíjas helyezésen túl két különdíj odaítéléséről döntött a bizottság:
§ 23. számú pályamű
§ 15. számú pályamű
 
 
Részletes bírálat
A kiírásnak megfelelően bírálatban a díjazott és különdíjas pályaművek részesülnek:
 
Az első helyezett 6. számú pályamű:
A terv sokféle funkcióval a környéken lakók közösségi életének tereit kívánja létrehozni. 
Szinte egyedüliként a pályázók közül újszerű felfogásban, szépen oldja meg a Béke tér arculatának kialakítását.  
A terv a terület közlekedési problémáinak kezelésénél tágabb térségi szempontokat is próbál figyelembe venni. Ezzel kitekint közvetlen környezetből, hosszabb távon próbálja meghatározni egy majdani központ közlekedési szerepkörét, funkcióit.
A villamos pálya leburkolása és ezzel összefüggésben az Üllői út akadálymentesítése javítja az ott lakók komfortérzetét, ezt tovább erősítve a közlekedési hálózatok integrált fejlesztésével. Az Üllői út menti  zöldfelületi rendszer fejlesztésével a terv adós marad.
A tér kialakításában a közösségi tevékenységnek tág teret hagy, azt a városi szövettel együtt, komplex módon kezeli.
Az építészeti arculat tervezett kialakítása tetszetős. Külön említést érdemel, hogy a terv  foglalkozik az építészeti térfal kérdésével az épületek homlokzatának rehabilitációján keresztül. A pályázók jól érzékelték a tervezés léptékét, tervükben élhető kisvárosi teret hoztak létre.
 
 
A második helyezett 4. számú pályamű:
 
A pályázók a terület alapos vizsgálatával készítették elő a tervezést.
A munka legerősebb vonása az építészeti térképzés és tömegalkotás. A koncepció arányos beépítést hozott létre a beépítésre szánt telken, megmozgatja a terepet és mai, jó értelemben vett divatos megoldásokat alkalmaz.
A terület beépítési javaslatában a családi házas övezetet és az újonnan kialakított közterületet megfelelő léptékű új beépítéssel választja el, de az üzlet- és lakófunkció, valamint a köz- és a magán terek határozott szétválasztásának hiánya kérdéseket vet fel.
A terv a Béke teret egységesen kezeli a beépítésre szánt területtel, a messzebbre eső területek közti kapcsolat megteremtésére törekszik. A Rudawszky utca torkolatának rendezését és a térre való átvezetését kiemelkedően jól oldja meg.
A pályamű programja funkcionálisan gazdag. A szociális bérlakások mellett megtalálhatók a területre jelenleg is jellemző kis üzletek és boltok, próbálja megőrizni „a hely szellemét”. A javasolt városesztétikai arculat egységes.
 
 A harmadik helyezett 22. számú pályamű:
 
Az urbanisztikai gondolkodás leginkább erre a tervre jellemző. A tervezés metodikája, és az általa alkalmazott tervezési szempontok, azok következetes végig vitele a terven, a pályamű fő értéke. Gazdag tervezési programot ad meg, amely komplex gondolkodásmódot mutat.
 
A bemutatott koncepció túlzottan nagy, strukturálatlan zöldfelület kialakítását tervezi, amely valótlannak hat a városközponti területen. A bíráló bizottság problémásnak ítéli a családi házas területek közvetlen közelébe tervezett gördeszkapályát.
Kiemelkedő viszont a különböző közösségi csoportok számára kialakított térbútorok, a mikro-architektúrák és azok ötletgazdagsága, ami a jövőbeni tervezés követendő irányát mutatja meg.
 A harmadik helyezett 26. számú pályamű:
 
A pályamunka a Béke tér rendezése során valós közösségi teret próbál meg kialakítani, amely a környező lakosság térhez való viszonyát illetve azok térhasználatát segíti átformálni.
A terv „márkává” kívánja fejleszteni a Béke teret, amely során közösségi funkciókat tartalmazó elemeket hoz be a tér életébe.
A munka magas színvonalú grafikai megoldásai dicséretesek.
A szabad-tér-építészeti javaslatai részletekben gazdagok, erős ”motívumok” jellemzik a tervet. Meghatározó a pályázó építészeti funkcionális gondolkodása, térkezelése szépen formált elemeket tartalmaz.
 
Dicséretben részesül a 23. számú pályamű:
 
A pályamunka a Béke tér rendezésével az elvártnál kevesebbet foglalkozik. Nem adott megfelelő és adekvát megoldást a problémákra, de architektúrájában igen erős, jól kivitelezett városi atmoszférát alakít ki.
Az Üllői út vonalának „megmozgatása”, az út jelenlegi tengelyének kimozdítása jó gondolat. Ezzel a megoldással sok használható plusz terület jön létre. Ugyanakkor a jelenlegi tervek alapján a villamosvonal távlati fejlesztésének ez a megoldást ellentmond.   A pályázók funkcionálisan jól tagolták a tervezési területet, változatos használatot alakítottak ki a tervezett funkciók számára, ezzel biztosítva a városi alközpont kialakulását.
 
Dicséretben részesül 15. számú pályamű:
 
A pályázó alapkoncepciójában a terek között kapcsolatok megteremtésére törekszik.
Az összhangot a terek között végigfutó „raszter rendszer” adja meg, amellyel a terv az egységes arculat kialakítását próbálja elérni. A bizottság véleménye szerint ez a megoldás hatásosabb eredményt hozott volna, ha ezt a szigorú négyzetes rendszert valamilyen formában időnként feloldásra kerül. Nem szerencsés megoldás a tervben a családi házas telkek mentén kialakuló falszerű beépítés.
A pályamű egyik fő erénye az Üllői út mentén kialakított sok zöldfelület.
 
A zárójelentést összeállította:
 
Bíráló Bizottság elnöke:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markó BalázsDLA építész, egyetemi docens
 
Bíráló Bizottsági tagok:
 
Aczél GáborDLA építész, Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke,
Hartung Melinda okl. városépítési-városgazdasági szakmérnök, Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata,
Marthi Zsuzsa városrendezési vezető tervező, Portaterv Kft. ügyvezető igazgató,
Tihanyi Dominika okl. tájépítészmérnök, vezető tervező Újirány Kft.,
Molnár G. Levente okl. tájépítészmérnök,
Vajas Ákos geográfus hallgató, FUT Pályázat-projekt munkacsoport,
Szerdahelyi – Németh Klára okl. településmérnök, FUT Pályázat-projekt munkacsoport.
 
 
A pályázat kiírója:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az eredményhirdetés képekben:

 
 
 
 

 

HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT EREDMÉNYHiRDETÉSE ÉS KIÁLLÍTÁS

2012.05.18. 14:10 futpalyazat

Kérdések, válaszok

2012.04.11. 10:37 futpalyazat


1. Indulhat-e valaki, aki 2010-ben szerezte a diplomáját?

Msc vagy Bsc diploma számít?
A pályázati kiírás alapján a részvétel egyik feltétele, hogy a pályázók hallgatói jogviszonnyal rendelkezzenek vagy 2011-ben védett diplománál (alapképzésen mesterszakon vagy osztatlan képzésen szerzett) nem korábbi frissdiplomások legyenek. Ennek értelémben sajnos a pályázat keretein belül nem számít frissdiplomásnak a 2010-ben szerzett diploma.


2. Indulhat-e a pályázaton, aki doktori iskolát végez?
2011-nél korábban diplomázott doktorandusz hallgató csak alap- és/vagy mesterképzésen résztvevő hallgatókkal együtt indulhat, akik jelenleg is hallgatói jogviszonyban vannak. Tehát olyan csapat nem lehetséges, amelyben több doktori képzésben résztvevő dolgozik együtt.


3. Az FTP-ről való letöltésnél a felhasználó név:
Letöltésnél ajánlott böngésző a Firefox.
‚Letöltés‘ gomb megnyomása után felugrik egy ablak. A kért adatok:

 

Szerver: nasua.dima.hu
Felhasználónév: palyazat

Jelszó: beketer

 

4. Meddig lehet a pályázatra jelentkezni?
A kiírás szerint a pályázat beadásának a határideje: 2012. május 5. , éjfél. Regisztrálni szintén eddig lehet.


5. A Béke tér környezetének demográfiai helyzetéről lehet Ön(ök)nek számunkra adatot szolgáltatni?
A kerületi honlap linkje megtalálható a hasznos linkek között, amelyen a Főépítészi Munkacsoport címszó alatt találjátok az IVS -t( Integrált Városfejlesztési Stratégia). Ebben vannak demográfiai adatok és egyéb információk. Egyéb mutatóknak szükség esetén nektek kell utánajárni. Javasoljuk a KSH.HU adattárát, vagy a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) könyvtárát.


6. A csatolt AUTOCAD-es térképi fájlban nem találhatóak meg a jelmagyarázatnál, hogy a számok és színek pontosan mit jelentenek?
Épület_ 22,21
Melléképület_31
Földrészlet határ_11
Helyrajzi szám_15, 43
Házszám_ 25
Kiemelt járdaszegély_33,34
Egyéb burkolatváltás : zölfelület, járda _ 32
Fa_ 39
Közmű, villanyoszlop_ 38
Illetve a 3 db tervezési terület lehatárolása.

7. Van-e lehetőség új tagot nevezni a meglévő csapathoz?
Természetesen igen, amennyiben megfelel a pályázati kiírásban előírt feltételeknek. (jogviszony, frissdiplomás. lásd: korábban)
A csapatoknak nincs felső létszámkorlátja. Időközben is van lehetőség új csapattagokat nevezni.
Arra kérünk Benneteket, hogy a csapatok végleges, bővített névsorát a beadási határidő (2012. 05. 05., éjfél) napján küldjétek el a regisztráció során kapott kóddal együtt.


8. Kell-e csapatnév a regisztrációhoz, vagy jelige?
Nem, mivel a pályázati kiírás alapján minden csapat a regisztrációkor egy titkos kódot kap, ami a pályázat alatt él, azonosítóként szolgál.


9. Azok a térképek, amelyek a blogon a programnál és a beadandó munkarésznél fent vannak az interneten, elérhetők-e jóval nagyobb felbontásban?
A feltöltött dwg-fájlban már lapra rendezve, megfelelő léptékben vannak az alaptérképek (melyek nyomtatási képei a dokumentáció sorai között magyarázatként kis képként szerepelnek). Tehát a digitális formából tudtok léptékhelyes nyomtatást készíteni pdf fájlba.


Jó munkát kívánunk!
FUT Pályázat-projekt munkacsoport


 

Helyszínbejárás

2012.04.06. 11:41 futpalyazat

A helyszínbejáráson segítségünkre volt Heilauf Zsuzsanna  - muzeológus
a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteményvezetője,
aki a Béke tér és környezetének helytörténeti vonatkozásokról tartott
ismertetőt az egybegyűlteknek. A 18. kerületi Önkormányzat részéről
Juhász Kálmán főépítésztől hallhattunk a Béke tér és környezetének mai
városépítészeti és városszerkezeti kontextusáról.

Ezúton köszönjük a segítséget és a szervezést az Önkormányzat munkatársainak!

 

További a helyszínbejáráson elhangzott ismertetők és fotók itt a blogon lesznek elérhetőek.

A terület bemutatása, Juhász Kálmán főépítész segítségével

2012.04.06. 11:29 futpalyazat

A XVIII. kerületi Béke tér és környezete rendezésére kiírt hallgatói ötletpályázat résztvevői számára

A tervezési terület az Üllői út külső szakaszán található, az Üllői út és Királyhágó út kereszteződésében. A kereszteződéstől a városhatár felé eső területeken lett felparcellázva 1920-tól a GANZ-DANUBIUS gyárak munkásai számára a kertvárosias terület. A GANZKERTVÁROS és a GANZTELEP elnevezésű területek az Üllői út két oldalán alakultak ki. A kereszteződéstől az Üllői út belső szakasza mentén a SZEMERE TELEP és a SZENT IMRE KERTVÁROS elnevezésű városrészek találhatók.
A tervezési terület az Üllői út kapitalizációját célzó vizsgálatok alapján is kiemelt helyszín elsősorban közlekedési csomópont jellege miatt. De a téren található a településrész első mozijának épülete és több szolgáltató épület, üzlet.
A GANZKERTVÁROS és a GANZTELEP 1945-ig Vecséshez tartoztak. A két telep gyakorlatilag alvóvárosként működött, lakói a Kispesti GANZ üzemekbe jártak dolgozni a Béke téri villamos végállomásról. Ez a jelleg alapvetően megmaradt a legforgalmasabb napszak a kora reggeli és reggeli valamint a késő délutáni időszak, azzal a különbséggel, hogy a kereszteződésbe érkezik a Pestszentimrét bekötő Királyhágó úton az autóbusz valamit innen érhető el a Gyömrői út menti volt Ferihegy 1. repülőtérhez kapcsolódó Ferihegy vasúti megállóhely. Az előzőekből következik, hogy a téren a tömegközlekedés, a személygépjármű forgalom és a gyalogos forgalom rendezése alapvető követelmény. A közlekedés javításához több helyre lenne szükség. Figyelembe kell venni, hogy az 50-es villamos vonalának meghosszabbítása várható a következő öt éven belül, ezzel a végállomás áthelyezésre kerül.
A tér adottságaként kell kezelni az 1956-os emlékművet, melyet polgári áldozatok emlékére emeltek a környék lakói. Az emlékmű helye egy a térről kivezető út lezárásával lett kialakítva, ezzel sajátos közlekedési helyzetet teremtve. Az emlékmű körüli térrész geometriáját még az 1920 utáni telekosztáskor alakították ki. A tér ezen oldala átláthatóbb a többinél.
Az Üllői út belváros felé eső szakaszát eddig a térig szélesítésre jelöli ki a Fővárosi Szabályozási Keretterv, a szélesítés a repülőtér felőli oldalon történne 40 méter szélességre. ezzel a jelenlegi villamos végállomás mentén területet lehet nyerni, természetesen az épületek bontásával.
A fizikai környezete a 60-as éveket idézi. Az épületek léptéke és megjelenése nem illeszkedik a terület, közlekedési és városszerkezeti fontosságához.
A városképi elemek közül felülvizsgálandó a közvilágítási, az utca berendezési, tájékoztató és reklám építmények állapota és együttes hatása.
A tervezési terület lehatárolását ábrázoló térképen önkormányzati telekingatlanok is találhatók. Ezen telkeket az önkormányzat elsősorban a közlekedési helyzet javítására másodsorban kereskedelmi és szolgáltató egységek telepítésére szánja.
Tudni kell, hogy a Béke tér az Üllői út első közlekedési csomópontja a városhatár illetve Vecsés valamint a Liszt Ferenc repülőtér 2A és 2B terminál felől érkezve, ezért fontos a jó tájékozódási lehetőség biztosítása ( Pestszentimre, Ferihegy 1- MÁV állomás, belváros-kerületközpont, kapcsolódó településrészek).
 
Juhász Kálmán
főépítész

 

Letöltés

2012.04.06. 11:24 futpalyazat

Kedves Mindenki!

Új anyagok vannak az FTP-n, elérhatőek a helyszíni bejárás képei, továbbá helytörténeti és egyéb anyagokkal is szolgálhatunk.
letöltés

A letöltéshez szerverelérés, felhasználónév és jelszó szükésges.

 
Szerver: nasua.dima.hu
Felhasználónév: palyazat

Jelszó: beketer

2012.03.20. 18:04 futpalyazat

Gondolat ébresztők:

2012.03.20. 17:24 futpalyazat

 
 
 
 

 

Letöltés

2012.03.19. 10:53 futpalyazat

A pályázati anyag letölthető ftp-n keresztül.

Kiírás, dwg formátumú térkép, valamint a helyszín fotói érhetőek el.

letöltés

 

A letöltéshez szerverelérés, felhasználónév és jelszó szükésges.

 
Szerver: nasua.dima.hu
Felhasználónév: palyazat

Jelszó: beketer

 

 

A letöltési felületnél felugró plusz ablakot x-eljétek ki, további adatok nem szükségesek, a pályázati alapanyagok letölthetőek.

 

Az ötletpályázat célja

2012.03.19. 01:53 futpalyazat

 

 
A Fiatal Urbanisták Tagozata (FUT) országos és nyilvános komplex ötletpályázatot hirdet meg Magyarország valamennyi felsőoktatási intézményének hallgatói és friss diplomások részére. Örömmel fogadjuk mindenki jelentkezését, aki csak "urbanistának" érzi magát és szívügye a város.
 
Az ötletpályázat célja hogy az urbanisztika szakterületeit érintő hallgatók és friss diplomások (a diploma megszerzésének éve 2011. vagy 2012. évben történt) dolgozzanak különböző csoportokban. A feladat, hogy megtalálják a választ, egy valós városi problémára. Fejlesztési programot alkossanak az adott helyszínre és ezt érthető módon, kreatívan dokumentálva adják elő. Hiszünk abban, hogy a szakmai fejlődés legfontosabb eleme a gyakorlati munka, és erre minél tágabb lehetőséget, “értelmes” és inspiráló feladatokat kell biztosítani.
 
A célok között szerepel, hogy az ötletpályázat új gondolatokat közvetítsen a kerületi önkormányzat felé, aki nyitott, befogadó a tér és környékének jövőjével kapcsolatban. Távlati cél, hogy a beérkezett ötletekből a gondolatok továbbvitelével egy, akár ténylegesen megvalósuló koncepció születhessen.  
A pályázat sikerességét az  is jelentené, ha a témával kapcsolatban, minél több szakma megszólalna. A városrész-központ szerepével, funkciójával, és programjával olyan hallgatói csoportok foglalkoznának, melyek különböző felkészültségük, más-más témában való jártasságuk révén egymás tudását kiegészítve igazán csoportként működnének együtt. A budapesti helyszín nem zárja ki azt, hogy az ország egész területéről érkezzenek pályaművek.
 
Milyen is ma egy ideális városrész-központ Budapesten? Rátok vár a feladat, hogy saját fantáziátok és szakmai képességeitek révén erre megoldást találjatok.
A kijelölt városi helyszínen számos megoldandó probléma található. A felmerülőkihívásokra válaszként adható javaslat(ok) mellett ezeknek a részletes felkutatása és értelmezése is a pályázat részét képezi. Hiszen éppen olyan fontos a városi kontextusban észlelt konfliktus mibenlétének a felismerése, mint maga a javaslattétel, azaz a tényleges tervezés. Nem csupán hagyományos értelemben vett városépítészeti terveket várunk, hanem a problémáknak és a gondolkodásnak egy olyan vizuális lenyomatát, leképzését, amely akár a probléma megértéséhez vezető úton végigkíséri a szemlélőt. A terveket ugyan szakértelemmel kell elkészíteni, de előre gondolva arra, hogy ezek nem csak a szűkebb “szakma” számára, hanem a lakosság, civil szervezetek bevonására, vagy akár az utca emberének készülhetnek. Ezért szívesen fogadunk minden olyan pályázatot, ami ötleteivel gazdagítani és színesíteni tudja a várostervezők palettáját illetve iránymutatást ad az urbanisztika útvesztőjében egy konkrét esettanulmányon keresztül.
 
Az ötletpályázat tárgya
Budapest XVIII. kerület Béke tér és környezete városrész-központ megújítása.
 
Az ötletpályázat formája
Az ötletpályázat jellege: hallgatói ötletpályázat
Az ötletpályázat formája: titkos
 
Az ötletpályázat kiírója
A hallgatói ötletpályázat kiírója a Fiatal Urbanisták Tagozata.

 

A tervezési terület

2012.03.19. 01:50 futpalyazat

Budapest XVIII. kerületében az Üllői út, Nagybánya utca és Királyhágó út kereszteződésénél fekszik a Béke tér, ahol az 50-es villamos végállomása van.

A kerület egyik ütőerét képező Üllői út északnyugat-délkeleti irányban halad át a Béke téren. A térről északi irányban a Nagybánya utca vezet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felé, ahol az utca a Budapest- Cegléd-Szolnok vasútvonalnak ütközve ér véget. Déli irányban pestszentlőrinci városrészhez tartozó Béke teret a Királyhágó út köti össze Pestszentimre városrész-központjával.


A tervezési terület lehatárolása a letölthető alaptérképen megtalálható, illetve a 6. pontban ismertetett részletes feladatleírásnál is látható. A Béke térre és környezetére, illetve két –részben- önkormányzati tulajdonban lévő telekre terjed ki. A beadandó munkarészeknél a különböző léptékben megoldandó feladatokhoz segítségképpen csatoltunk térképeket, amelyek a feladat megoldásához szükséges lépték megtalálásában segítenek.
A helyszín megismerésére szolgáló mellékletek letölthetőek a blogról.

Az ötletpályázat programja és beadandó munkarészei

2012.03.19. 01:31 futpalyazat


A javaslatoknál törekedni kell a realitásokra, a komplexitásra és a fenntarthatóságra. Nem csak az egyes szempontokon belül, hanem a szempontok között is erős összefüggés és kapcsolódás legyen, ezzel is mutatva a terv életképességét, függetlenül az ábrázolási technikától. A cél problémák felvetése után azokra reflektáló program, javaslat kidolgozása, egységes gondolatmenet kialakítása.

 
Hogyan szerepel a Béke tér a Te fejedben? Hogyan fogalmaznád meg a Béke tér identitását?
Készíthetsz: Rajzot, montázst, gondolat szabad vizuális megjelenítését, esetleg szöveget, verset, zeneművet.
 
 
A Béke tér szerepe a városi szövetben és a városrész-központok hierarchiájában.
 
Készíthetsz: Vizsgálatot, analitikát, vázlatot.
 
 
Hogyan töltheti be a tér jobban városi alközponti szerepét. Melyek a hiányzó funkciók a területen? Milyen funkcióra van szükség a téren és környezetében?
 
Készíthetsz: Rajzot, vázlatot, szöveges indoklást.
A feladatot az alábbi térképen látható lehatárolás szerint kell megoldani.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajánlott lépték: 1:2000
 
Hogyan szerveznéd át a tér közlekedési rendszerét?
Készíthetsz: Vázlatot.
A feladatot az alábbi térképen látható lehatárolás szerint kell megoldani.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajánlott lépték: 1:2000
 
 
 
Készíts javaslatot a tér megújítására. Mutasd be a tér és környezetének kapcsolatát és a tér részletes programját, a szabad-terek megújított rendszerét.
 
Alaptérképnek használhatod a mellékletként kiadott térképet, de bármely más bemutatási technikát is használhatsz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajánlott lépték: 1:1000
 
 
Alkoss programot a kijelölt, két -részben- önkormányzati tulajdonban lévő telekre. Milyen funkciót helyeznél el? Készíthetsz akár tömegvázlatot is a helyszínre a funkció megjelölésével.
A feladatot az alábbi térképen látható lehatárolás szerint kell megoldani.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajánlott lépték: 1:500
 
Hogyan ütemeznéd a program megvalósítását? Hogyan vonnád be a civil szereplőket, a tér használóit a városrész-központ megújulásába?
 
 
Tegyél arculati javaslatot a tér és környezetének város- esztétikai megjelenésére, az apró részletekre koncentrálj. (például: épített köztéri elemek és berendezések, táblák, kirakatok,…)
 
Nem kötelező ragaszkodni az állandósult tervezési formákhoz, hanem az ötleteket, javaslatokat a saját fantáziátok alapján lehet bemutatni a zsűri számára. Ezekhez nyújtanak némi segítséget és gondolatébresztőt futpalyazat.blog.hu -n elérhető minták.
 
Az (email cím) címen történő előzetes regisztráció után a tájékoztató email-ben kapott FTP szerver címére kell feltölteni a kész dokumentumot, PDF formátumban, minimum három darab és maximum öt darab A/2-es méretű tablón és maximum 12 oldal szöveges dokumentumban, és egyéb formátumokban. A feltöltött dokumentum mérete nem haladhatja meg a 150 Mb-ot.

 

Az ötletpályázat

2012.03.19. 01:25 futpalyazat

1.   Az ötletpályázat tárgya

Budapest XVIII. kerület Béke tér és környezete városrész-központ megújítása.

 
2.   Az ötletpályázat formája
 
Az ötletpályázat jellege: hallgatói ötletpályázat
Az ötletpályázat formája: titkos
 
3.   Az ötletpályázat kiírója
 
A hallgatói ötletpályázat kiírója a Fiatal Urbanisták Tagozata.
 
4.   A tervezési terület elhelyezkedése és lehatárolása 
 
Budapest XVIII. kerületében az Üllői út, Nagybánya út és Királyhágó út kereszteződésénél fekszik a Béke tér, amelyre az 50-es villamos végállomása fut be.
A kerület egyik ütőerét képező Üllői út északnyugat-délkeleti irányban halad át a Béke téren. A térről északi irányban a Nagybánya utca vezet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülő tér felé, ahol az utca a Budapest- Cegléd-Szolnok vasútvonalnak ütközve ér véget. Déli irányban Pestszentlőrinci városrészhez tartozó Béke teret a Királyhágó út köti össze Pestszentimre városrész-központjával.
 
A tervezési terület lehatárolása a letölthető alaptérképen megtalálható, illetve a 6. pontban ismertetett részletes feladatleírásnál is látható. A Béke térre és környezetére, illetve két Önkormányzati tulajdonban lévő telekre terjed ki. A beadandó munkarészeknél a különböző léptékben megoldandó feladatokhoz segítségképpen csatoltunk térképeket, amelyek a feladat megoldásához szükséges lépték megtalálásában segítenek.
 
A helyszín megismerésére szolgáló mellékletek letölthetőek az alábbi blogról: futpalyazat.blog.hu.
 
5.   Az ötletpályázat programja és beadandó munkarészei 
 
A javaslatoknál törekedni kell a realitásokra, a komplexitásra és a fenntarthatóságra. Nem csak az egyes szempontokon belül, hanem a szempontok között is erős összefüggés és kapcsolódás legyen, ezzel is mutatva a terv életképességét, függetlenül az ábrázolási technikától. Az egységes gondolatmenet kialakítása a problémák felvetése után azokra reflektáló program, javaslat kidolgozása a cél.
 

 

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai

2012.03.19. 01:15 futpalyazat

- ötletesség

- komplexitás

- társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból is fenntartható program

- a város adottságaihoz illő és méretű fejlesztés, amely ütemezhető és biztosítja a megvalósíthatóság lehetőségét.

- hely szellemének továbbélése

- interdiszciplináris csapatmunka

- grafikai megjelenítés és közérthetőség.

 

Részvétel feltételei

2012.03.19. 01:11 futpalyazat

Az ötletpályázaton részt vehet Magyarország valamennyi felsőfokú oktatási intézményében résztvevő hallgatója és friss diplomások egyaránt (amennyiben a diploma megszerzésének éve 2011. vagy 2012. évre esett), és aki regisztrálta magát a futpalyazat@gmail.com címen.
A pályázó csapatok (min. 2 fő) a regisztrációval és a pályázat benyújtásával egyben hozzájárulnak az ötletpályázatuk nyilvános bemutatásához is.
Az ötletpályázaton egy pályázó csak egy csapatban, egy pályázó csapat pedig csak egy pályaművel indulhat.

Ötletpályázatból való kizárás

2012.03.19. 01:10 futpalyazat

 

A Bíráló Bizottság kizárhatja a bírálatból a formai és tartalmi követelményeket nem teljesítő illetve hiányos pályaműveket.
Kizáró ok áll fenn azzal a pályázóval szemben, aki a Bíráló Bizottság bármely résztvevőjének hozzátartozója, illetve, akit az ötletpályázati eljárás előkészítésébe vagy lebonyolításába bevontak.


 

 

Az ötletpályázat díjazása, eredményhirdetése

2012.03.18. 22:24 futpalyazat

 

A hallgatói ötletpályázat díjazása anyagi és tárgyi jutalommal történik. 

            A pályázat összdíjazása 250.000 Ft.

  

Eredményes ötletpályázat esetén a Bíráló Bizottság a rendelkezésre álló összes díjat kioszthatja a nyertes ötletpályázatok között.
A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak.
A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró 2012. május 26-ig kihirdeti a pályázat eredményét, és a pályázati díjakat a díjazott művek szerzőinek átadják, az átadás helyszínéről és pontos időpontjáról email-ben kapnak tájékoztatást a résztvevők.
A pályázat eredményhirdetése nyilvános.
Az eredményhirdetés után a kiíró a pályázat zárójelentését e-mailen megküldi a regisztrált pályázóknak illetve közzéteszi a:
 
 
 
 
 
 
honlapokon.

 

A Bíráló Bizottság tagjai

2012.03.18. 20:51 futpalyazat

Szavazásra jogosultak
 
Név
Szakmai végzettség
Szervezet
Elnök
Callmeyer Ferenc
okl. építészmérnök
Magyar Építész Kamara
korábbi elnöke
Tag
Aczél Gábor
okl. építészmérnök
Magyar Urbanisztikai Társaság
Tag
Hunyadi István
okl. építőmérnök
 
városigazgató
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata
Tag
Markó Balázs
okl. építészmérnök
A 2012.évi Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar kiállításának kurátora
Tag
Marthi Zsuzsa
okl. városépítési-városgazdasági szakmérnök
Portaterv Kft.
Tag
Tihanyi Dominika
okl. tájépítészmérnök
Újirány Kft.
Tag
Vajas Ákos
geográfus hallgató
FUT Pályázat-projekt munkacsoport tagja
Tag
Szakmai titkár
Szerdahelyi-Németh Klára
okl. településmérnök
FUT Pályázat-projekt munkacsoport tagja
 
Az értékelést a kiírók által összeállított és a bizottság által elfogadott szempontrendszer szerint fogják elvégezni, és csak a díjazott terveket fogják részletes bírálatban részesíteni. A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános, döntése végleges, a döntése ellen fellebbezni nem lehet.

 

A pályázat lebonyolítása

2012.03.18. 20:03 futpalyazat

 

2012. március 20.
A pályázat kiírása és a regisztráció kezdete.
2012. március 26. 16:00
A pályázat hivatalos megnyitása - informális tájékoztatással egybekötve.
Találkozó: A XVIII. Kerület, Béke téren 16:00-kor a kopjafáknál.
 
2012. március 30.
A pályázattal kapcsolatos kérdések határideje, melyeket a
futpalyazat@gmail.com címre kérünk megküldeni.
 
2012. április 5.
A kérdésekre adott válaszok határideje.
2012. május 5. éjfél
A pályaművek beadásának határideje.
2012. május utolsó hete 
Az eredmények kihirdetése és a díjak átadása
[záró rendezvény].
2012. május utolsó hete
kiállítás a pályaművekből.